Regulamin Sklepu Trenera

(obowiązuje od 12.05.2016 r.)

 

Art. 1.
Sklep.Trenera.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę Business Consulting Zofia Dulewicz (ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, NIP: 6821108339, REGON: 357696404).

Art. 2.
Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu. Jego akceptacja jest warunkiem koniecznym użytkowania Sklepu.

Art. 3.
Sklep oferuje:
- produkty cyfrowe (ebooki) - pliki w formacie .pdf oraz .doc;
- produkty materialne - płyty DVD z materiałami szkoleniowymi, gry szkoleniowe.

Art. 4. Proces zakupu

 1. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie poprzez stronę internetową Sklep.Trenera.pl w wyniku wypełnienia i wysłania formularza zamówienia.
 2. Po dokonaniu zakupu, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Potwierdzenie zawiera: nr zamówienia, dane klienta, zamawiane produkty, kwotę do zapłaty oraz numer konta Sklepu, na które należy dokonać wpłaty. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
 3. Produkty cyfrowe (ebooki) wysyłamy na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 4. Produkty materialne (płyty DVD, gry), na terenie Polski, wysyłamy bezpłatnie Pocztą Polską na adres podany w formularzu zamówienia.
 5. Produkty (ebooki oraz płyty DVD) wysyłamy w dni powszednie najpóźniej wciągu 24h od zaksięgowania przelewu na naszym koncie.


Art. 5. Reklamacje
Jeżeli Klient nie otrzyma zakupionych produktów, może złożyć reklamację pisząc na adres e-mail sklep@trenera.pl. Reklamacje można złożyć wciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.

Art. 6. Zwroty
Wciągu 30 dni od otrzymania zamówionych produktów, Klient może zrezygnować z zakupu i wystąpić o zwrot wpłaconej na konto Sklepu należności.


Art. 6.1. Zwroty publikacji cyfrowych (ebooków):

W celu otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty klient powinien:

 1. Przesłać wiadomość o rezygnacji z zakupu na adres e-mail sklep@trenera.pl. W treści wiadomości należy podać numer zamówienia, którego rezygnacja dotyczy.
 2. Trwale usunąć, lub zniszczyć wszelkie wersje/kopie zamówionych publikacji (zarówno elektroniczne, drukowane jak i inne).
 3. Wydrukować, uzupełnić, podpisać i przesłać pocztą oświadczenie o usunięciu wszelkich posiadanych wersji publikacji i o rezygnacji z dalszego użytkowania publikacji oraz jakichkolwiek jej fragmentów. Oświadczenie należy wysłać na adres: Business Consulting Zofia Dulewicz, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.
 4. W/w oświadczenie można pobrać tutaj: Oświadczenie.
 5. Sklep zwróci należność po otrzymaniu w/w oświadczenia.


Art. 6.2. Zwroty produktów materialnych (płyty DVD, gry):

W celu otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty klient powinien:

 1. Przesłać wiadomość o rezygnacji z zakupu na adres e-mail sklep@trenera.pl. W treści wiadomości należy podać numer zamówienia, którego rezygnacja dotyczy.
 2. Trwale usunąć, lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów (zarówno elektroniczne, drukowane jak i inne).
 3. Wydrukować, uzupełnić i podpisać oświadczenie o usunięciu wszelkich posiadanych kopii produktów i o rezygnacji z dalszego użytkowania zakupionych produktów oraz jakichkolwiek ich fragmentów.
 4. Zakupione produkt wraz z w/w oświadczeniem należy przesłać przesyłką rejestrowaną (np. paczka pocztowa, list polecony, przesyłka kurierska) na adres: Business Consulting Zofia Dulewicz, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.
 5. Sklep zwróci należność po otrzymaniu produktów oraz w/w oświadczenia.
 6. W/w oświadczenie można pobrać tutaj: Oświadczenie.


Art. 7. Ceny i faktury

 1. Wszystkie ceny są kwotami brutto (Vat 0%). Nie doliczamy podatku Vat, gdyż jesteśmy podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku Vat. Wystawiamy faktury z podatkiem Vat 0%.
 2. Ceny są wyrażone w polskich złotych.
 3. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.


Art. 8. Dostawa i płatność

 1. Produkty materialne (np. płyty DVD), na terenie Polski, przesyłamy bezpłatnie Pocztą Polską. W przypadku wysyłki za granicę koszty są ustalane indywidualnie - prosimy o kontakt przed zakupem.
 2. Produkty cyfrowe (ebooki) przesyłamy bezpłatnie na podany w zamówieniu adres e-mail.
 3. Akceptujemy płatność przelew (wpłata na konto bankowe). Po złożeniu zamówienia przesyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail dane do przelewu. 


Art. 9.
Sklep zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen,
- wprowadzania do oferty nowych produktów, jak i usuwania starych produktów,
- rozpoczynania oraz odwoływania akcji promocyjnych.

Art. 10.
Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Wówczas Klient zostanie powiadomiony o odmowie. W przypadku dokonania zapłaty, pełna kwota zostanie zwrócona Klientowi.

Art. 11. Dożywotnia aktualizacja

 1. Klient kupując publikację z ćwiczeniami szkoleniowymi otrzyma bezpłatnie w wersji cyfrowej jej wszystkie późniejsze wydania. Ważne: Kupując publikację na płycie DVD, w ramach aktualizacji Klient otrzyma ebook (plik doc oraz pdf). Nie otrzyma nowej płyty DVD.
 2. Nowe wydania są automatycznie wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakupu.
 3. Jeśli Klient zmieni adres e-mail, powinien o tym poinformować Sklep, wysyłając wiadomość e-mail ze starego adresu e-mail (podanego przy zakupie).
 4. Aktualizacji podlegają publikacje: Komunikacja, Coaching, Budowanie i doskonalenie zespołu, Kompetencje kierownicze, Początek i koniec. Inne produkty NIE podlegają aktualizacji. One po prostu nie będą miały późniejszych zmienionych wydań.

 

Art. 12. Licencja

 1. Klient kupując materiały szkoleniowe, wybiera rodzaj licencji.
 2. Rodzaje licencji:
    •    Trenerska – produkt kupuje indywidualna osoba (trener). Tylko ta osoba może go używać do prowadzonych przez siebie szkoleń.
    •    Firma Szkoleniowa – produkt kupuje firma szkoleniowa. Mogą go używać trenerzy zatrudniani przez tę firmę do prowadzenia szkoleń organizowanych przez tę firmę szkoleniową.
    •    Organizacja – produkt kupuje organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja). Mogą go używać trenerzy wewnętrzni organizacji do prowadzenia szkoleń dla pracowników (członków) tejże organizacji.
    •    Grupa Trenerów (do 10 osób) – produkt kupuje indywidualna osoba (trener). Może go używać ów trener oraz do 9 innych osób, współpracujących z trenerem w ramach jednego projektu szkoleniowego. Ważne: trenerzy powinni współpracować ze sobą tzn. realizować wspólny projekt szkoleniowy. NIE wystarczy, że się znają i rozmawiają ze sobą na temat szkoleń.   
 3. Ebooki (pliki cyfrowe) są dostępne wyłącznie z licencją Trenerską. Produkty fizyczne (gry planszowe, płyty DVD) są dostępne ze wszystkimi rodzajami licencji.
 4. Zakupione produkty, ani żadna ich część, nie może być w jakikolwiek sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy.
 5. Zabrania się przekazywania produktów osobom trzecim (nie objętym licencją), publicznego udostępniania w Internecie oraz sprzedaży.
 6. W ramach prowadzonych szkoleń można przekazywać uczestnikom szkoleń fragmenty pruduktów, przeznaczone dla uczestników.

 

Art. 13. Personalizacja

 1. Dla potrzeb prowadzonych szkoleń z materiałów szkoleniowych Klient może usunąć nazwę oraz link do strony naszej firmy. Może również zastąpić je własnymi danymi.
 2. Możliwość usunięcia z materiałów szkoleniowych naszych danych i wstawienie danych Klienta NIE oznacza, iż Klient staje się autorem materiałów.  

 

Art. 14. Polityka prywatności

 1. W trakcie wypełniania formularzy zamówień Klient podaje pełne i prawdziwe dane adresowe. Dane te są nam potrzebne do kontaktowania się z Klientem oraz do wysyłania produktów i wystawiania faktur.
 2. Wszystkie dane rejestrujemy w całkowicie bezpieczny sposób. Są one przeznaczone tylko i wyłącznie do wewnętrznego użytku i kontaktowania się z Klientem. Nikomu innemu nie są one udostępniane.


 

--

Informacja dla bibliotek:

Nie sprzedajemy naszych produktów bibliotekom, ponieważ biblioteki udostępniają publikacje osobom trzecim. Takie działanie łamie regulamin Sklepu (art. 12 regulaminu). Dlatego odmawiamy sprzedaży produktów bibliotekom.

 
--

Informacja dla uczelni wyższych:

Nie sprzedajemy naszych produktów uczelniom wyższym, gdyż uczelnie umieszczają zakupione produkty w swoich bibliotekach i udostępniają je wykładowcom oraz studentom. Takie działanie łamie regulamin Sklep (art. 12 regulaminu). Dlatego odmawiamy sprzedaży produktów uczelniom wyższym.