Jak podejmować trafne decyzje? (ćwiczenie szkoleniowe)

Jak podejmować trafne decyzje? (ćwiczenie szkoleniowe)

Bardzo często ludzie podejmują niewłaściwe decyzje, gdyż posiadają niewłaściwą ilość informacji w danej sprawie.

Zbyt mało informacji utrudnia podjęcie dobrej decyzji. Zbyt dużo informacji również utrudnia podjęcie decyzji.

Jak to wszystko przebiega w praktyce, pokazuje ćwiczenie „Decyzje, a informacje”.
Ćwiczenie obrazuje w jaki sposób ilość posiadanych informacji wpływa na podejmowane decyzje. 

 

Ćwiczenie pochodzi z naszej publikacji:
- Kompetencje kierownicze. Materiały szkoleniowe

Można je bezpłatnie pobrać na stronie:
Bezpłatne ćwiczenia i gry szkoleniowe