Jak dobierać ćwiczenia do szkolenia z tematyki stresu?

Jak dobierać ćwiczenia do szkolenia z tematyki stresu?

Dobierając ćwiczenia i gry do szkolenia z obszaru radzenia sobie ze stresem, kieruję się następującą zasadą:

(1) Najpierw samo działanie.
(2) Potem myślenie.
(3) A na końcu przemyślane działanie.

Zasada ta jest złożona z trzech części, bo…

Szkolenia z radzenia sobie ze stresem zwykle organizuje się dla osób doświadczających stresujących sytuacji. Dlatego bardzo często ludzie biorący udział w szkoleniu z tematyki stresu, to osoby choć trochę zestresowane.

Osoby takie bardzo trudno angażują się w myślenie, a tym bardziej w twórcze kreatywne myślenie. Dlatego najpierw stawiam na ćwiczenia wymagające samego prostego działania. Ćwiczenia niemal całkowicie pozbawione myślenia. Część (1) mojej zasady.

Kiedy tym prostym działaniem oderwiemy ludzi od szarej rzeczywistości i trochę zaangażujemy w działanie, przechodzimy do ćwiczeń wymagających myślenia.

Dopiero teraz dajemy ćwiczenia wymagające wyciągania wniosków i wprowadzania ulepszeń, czy tworzenia nowych rozwiązań. Część (2) mojej zasady.  

Na koniec dajemy ćwiczenia wymagające przemyślanego działania, czyli złożonego myślenia i działania. Mogą to być np. ćwiczenia uczące stosowania nowych metod działania pozwalających radzić sobie ze stresem. Część (3) mojej zasady. 

Zatem na szkolenia z radzenia sobie ze stresem dobieramy ćwiczenia i gry w oparciu o zasadę:
(1) Najpierw samo działanie.
(2) Potem myślenie.
(3) A na końcu przemyślane działanie.

 

Przykład praktycznego zastosowania zasady

 
Zgodnie z tą zasadą opracowałem grę „Kowboje Walczą ze Stresem”. Składa się ona z trzech części – po jednej na każdą część powyższej zasady.

Gra „Kowboje Walczą ze Stresem” składa się więc z dwóch gier i jednego ćwiczenia szkoleniowego.

Oto trzy części gry i trzy części zasady:

- Gra „Jak działa stres?” – zasada: (1) Najpierw samo działanie.

- Ćwiczenie „Przygotowanie do pojedynku” – zasada: (2) Potem myślenie.

- Gra „Pojedynek” – zasada: (3) A na końcu przemyślane działanie.

 

Zobaczmy jak to wygląda w praktyce...

 
Gra „Jak działa stres?”
Jest to typowa gra na proste działanie pozbawione myślenia. Gracze w pośpiechu rzucają kostkami i czytają wypowiedzi z kart stresu. Nie ma żadnego myślenia. Jest tylko proste działanie – rzucanie kostkami, aby wyrzucić odpowiednią ilość oczek, i czytanie wypowiedzi z wylosowanych kart stresu (bez większego myślenia). Mimo to gra wciąga, gdyż posiada fabułę oraz kary i nagrody, które uatrakcyjniają grę.

Gra jest prosta, ale taka właśnie powinna być na początku gra dla zestresowanych osób. Gra koncentruje się na prostym działaniu i pozwala doświadczyć mechanizmów powstawania stresu. Pozwala doświadczyć, jak działa się w stresujących warunkach, a jak w miłej i życzliwej atmosferze. Pokazuje też, w jaki sposób można zamienić stresującą sytuację w miłą i życzliwą.
 

Ćwiczenie „Przygotowanie do pojedynku”
W ćwiczeniu przenosimy poznane w poprzedniej grze mechanizmy powstawania stresu na codzienne sytuacje uczestników szkolenia, czyli... zaczynamy myśleć i wyciągać wnioski z tej początkowej prostej gry. Następnie stosujemy „Analizę trudnych sytuacji”, przy pomocy której zamieniamy trudne stresujące sytuacje w miłe i przyjemne. Czyli myślimy twórczo. Tworzymy nowe sposoby działania w trudnych sytuacjach.

„Analiza trudnych sytuacji” to nasza autorska metoda rozwiązywania trudnej stresującej sytuacji, którą wkomponowaliśmy w grę i ćwiczenie.
 

Gra „Pojedynek”
W tej grze uczestnicy szkolenia ćwiczą przyjmowane postawy i wypowiadane słowa w trudnych sytuacjach z ich codziennego życia. Stosują w praktyce rozwiązania opracowane w poprzednim ćwiczeniu. Teraz stosują w praktyce przemyślane rozwiązania, czyli myślą i działają. W szybkiej grze komunikacyjnej stosują w praktyce sposoby zamieniania trudnych stresujących sytuacji w miłe i przyjemne.

 

Podsumowanie

 
Na szkolenia z radzenia sobie ze stresem warto dobierać ćwiczenia w oparciu o zasadę:
(1) Najpierw samo działanie.
(2) Potem myślenie.
(3) A na końcu przemyślane działanie.

Pozwoli to płynnie zaangażować uczestników szkolenia w:
- proste działanie, następnie w:
- proste myślenie i na końcu w:
- przemyślane działanie, czyli złożone myślenie i działanie np. uczenie nowych metod działania pozwalających radzić sobie ze stresem.

Jeśli chcesz samodzielnie dobierać ćwiczenia i gry do szkolenia z tematyki stresu, kieruj się powyższą zasadą. Najpierw stosuj ćwiczenia na proste działanie. Potem na proste myślenie, a na końcu na przemyślane działanie (złożone myślenie i działanie). 

Jeśli szukasz gry szkoleniowej z wbudowaną ową zasadą polecam grę mojego autorstwa:

- Kowboje Walczą ze Stresem 

 

Pozdrawiam,
Tomasz Dulewicz

 

 

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code