Regulamin Sklepu Trenera

(obowiązuje od 19.11.2018 r.)

 

Art. 1.
Sklep.Trenera.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę Business Consulting Zofia Dulewicz (ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, NIP: 6821108339, REGON: 357696404).

Art. 2.
Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu. Jego akceptacja jest warunkiem koniecznym użytkowania Sklepu.

Art. 3.
Sklep oferuje:
- produkty cyfrowe (ebooki) - pliki w formacie .pdf oraz .doc;
- produkty materialne - płyty DVD z materiałami szkoleniowymi, gry szkoleniowe.

Art. 4. Proces zakupu

 1. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie poprzez stronę internetową Sklep.Trenera.pl w wyniku wypełnienia i wysłania formularza zamówienia.
 2. Po dokonaniu zakupu, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Potwierdzenie zawiera: nr zamówienia, dane klienta, zamawiane produkty, kwotę do zapłaty oraz numer konta Sklepu, na które należy dokonać wpłaty. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
 3. Produkty cyfrowe (ebooki) wysyłamy na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 4. Produkty materialne (płyty DVD, gry), na terenie Polski, wysyłamy bezpłatnie Pocztą Polską na adres podany w formularzu zamówienia.
 5. Produkty (ebooki oraz płyty DVD) wysyłamy w dni powszednie najpóźniej wciągu 24h od zaksięgowania przelewu na naszym koncie.


Art. 5. Reklamacje
Jeżeli Klient nie otrzyma zakupionych produktów, bądź otrzyma wadliwe produkty może złożyć reklamację pisząc na adres e-mail sklep@trenera.pl. Reklamacje można złożyć wciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Art. 6. Zwroty
Wciągu 30 dni od otrzymania zamówionych produktów, Klient może zrezygnować z zakupu i wystąpić o zwrot wpłaconej na konto Sklepu należności.


Art. 6.1. Zwroty publikacji cyfrowych (ebooków):

W celu otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty klient powinien:

 1. Przesłać wiadomość o rezygnacji z zakupu na adres e-mail sklep@trenera.pl. W treści wiadomości należy podać numer zamówienia, którego rezygnacja dotyczy.
 2. Trwale usunąć, lub zniszczyć wszelkie wersje/kopie zamówionych publikacji (zarówno elektroniczne, drukowane jak i inne).
 3. Wydrukować, uzupełnić, podpisać i przesłać pocztą oświadczenie o usunięciu wszelkich posiadanych wersji publikacji i o rezygnacji z dalszego użytkowania publikacji oraz jakichkolwiek jej fragmentów. Oświadczenie należy wysłać na adres: Business Consulting Zofia Dulewicz, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.
 4. W/w oświadczenie można pobrać tutaj: Oświadczenie.
 5. Sklep zwróci należność po otrzymaniu w/w oświadczenia.


Art. 6.2. Zwroty produktów materialnych (płyty DVD, gry):

W celu otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty klient powinien:

 1. Przesłać wiadomość o rezygnacji z zakupu na adres e-mail sklep@trenera.pl. W treści wiadomości należy podać numer zamówienia, którego rezygnacja dotyczy.
 2. Trwale usunąć, lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów (zarówno elektroniczne, drukowane jak i inne).
 3. Wydrukować, uzupełnić i podpisać oświadczenie o usunięciu wszelkich posiadanych kopii produktów i o rezygnacji z dalszego użytkowania zakupionych produktów oraz jakichkolwiek ich fragmentów.
 4. Zakupione produkt wraz z w/w oświadczeniem należy przesłać przesyłką rejestrowaną (np. paczka pocztowa, list polecony, przesyłka kurierska) na adres: Business Consulting Zofia Dulewicz, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.
 5. Sklep zwróci należność po otrzymaniu produktów oraz w/w oświadczenia.
 6. W/w oświadczenie można pobrać tutaj: Oświadczenie.


Art. 7. Ceny i faktury

 1. Wszystkie ceny są kwotami brutto (Vat 0%). Nie doliczamy podatku Vat, gdyż jesteśmy podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku Vat. Wystawiamy faktury z podatkiem Vat 0%.
 2. Ceny są wyrażone w polskich złotych.
 3. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.


Art. 8. Dostawa i płatność

 1. Produkty materialne (np. płyty DVD), na terenie Polski, przesyłamy bezpłatnie Pocztą Polską. W przypadku wysyłki za granicę koszty są ustalane indywidualnie - prosimy o kontakt przed zakupem.
 2. Produkty cyfrowe (ebooki) przesyłamy bezpłatnie na podany w zamówieniu adres e-mail.
 3. Akceptujemy płatność przelew (wpłata na konto bankowe). Po złożeniu zamówienia przesyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail dane do przelewu. 


Art. 9.
Sklep zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen,
- wprowadzania do oferty nowych produktów, jak i usuwania starych produktów,
- rozpoczynania oraz odwoływania akcji promocyjnych.

Art. 10.
Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Wówczas Klient zostanie powiadomiony o odmowie. W przypadku dokonania zapłaty, pełna kwota zostanie zwrócona Klientowi.

Art. 11. Dożywotnia aktualizacja

 1. Klient kupując publikację z ćwiczeniami szkoleniowymi otrzyma bezpłatnie w wersji cyfrowej jej wszystkie późniejsze wydania. Ważne: Kupując publikację na płycie DVD, w ramach aktualizacji Klient otrzyma ebook (plik doc oraz pdf). Nie otrzyma nowej płyty DVD.
 2. Nowe wydania są automatycznie wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakupu.
 3. Jeśli Klient zmieni adres e-mail, powinien o tym poinformować Sklep, wysyłając wiadomość e-mail ze starego adresu e-mail (podanego przy zakupie).
 4. Aktualizacji podlegają publikacje: Komunikacja, Coaching, Budowanie i doskonalenie zespołu, Kompetencje kierownicze, Początek i koniec. Inne produkty NIE podlegają aktualizacji. One po prostu nie będą miały późniejszych zmienionych wydań.

 

Art. 12. Licencje

 1. Klient kupując materiały szkoleniowe, wybiera rodzaj licencji.
 2. Rodzaje licencji:
    •    Trenerska – produkt kupuje indywidualna osoba (trener). Tylko ta osoba może go używać do prowadzonych przez siebie szkoleń.
    •    Firma Szkoleniowa – produkt kupuje firma szkoleniowa. Mogą go używać trenerzy zatrudniani przez tę firmę do prowadzenia szkoleń organizowanych przez tę firmę szkoleniową.
    •    Organizacja – produkt kupuje organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja). Mogą go używać trenerzy wewnętrzni organizacji do prowadzenia szkoleń dla pracowników (członków) tejże organizacji.
    •    Grupa Trenerów (do 10 osób) – produkt kupuje indywidualna osoba (trener). Może go używać ów trener oraz do 9 innych osób, współpracujących z trenerem w ramach jednego projektu szkoleniowego. Ważne: trenerzy powinni współpracować ze sobą tzn. realizować wspólny projekt szkoleniowy. NIE wystarczy, że się znają i rozmawiają ze sobą na temat szkoleń.   
 3. Ebooki (pliki cyfrowe) są dostępne wyłącznie z licencją Trenerską. Produkty fizyczne (gry planszowe, płyty DVD) są dostępne ze wszystkimi rodzajami licencji.
 4. Zakupione produkty, ani żadna ich część, nie może być w jakikolwiek sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy.
 5. Zabrania się przekazywania produktów osobom trzecim (nie objętym licencją), publicznego udostępniania w Internecie oraz sprzedaży.
 6. W ramach prowadzonych szkoleń można przekazywać uczestnikom szkoleń fragmenty pruduktów, przeznaczone dla uczestników.

 

Art. 13. Personalizacja

 1. Dla potrzeb prowadzonych szkoleń z materiałów szkoleniowych Klient może usunąć nazwę oraz link do strony naszej firmy. Może również zastąpić je własnymi danymi.
 2. Możliwość usunięcia z materiałów szkoleniowych naszych danych i wstawienie danych Klienta NIE oznacza, iż Klient staje się autorem materiałów.  

 

Art. 14. Polityka prywatności zgodna z RODO

 1. W trakcie wypełniania formularzy zamówień Klient podaje pełne i prawdziwe dane adresowe. Dane te są nam potrzebne do kontaktowania się z Klientem oraz do wysyłania produktów i wystawiania faktur.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Business Consulting Zofia Dulewicz (ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, NIP: 6821108339, REGON: 357696404)
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach związanych z realizowaniem zamówień składanych na stronie sklepu internetowego Sklep.Trenera.pl. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia w sklepie internetowym Sklep.Trenera.pl.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Sklep.Trenera.pl, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, firmy kurierskie dostarczające zamówienia, dostawcy usług prawnych i księgowych oraz inni podwykonawcy zewnętrzni.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, w celach:
  - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  - zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
  Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
 8. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Klient może się z nami skontaktować pod adresem e-mail sklep@trenera.pl lub listownie pod adresem Business Consulting Zofia Dulewicz, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.

 
 

Art. 15. Biblioteki
Nie sprzedajemy naszych produktów bibliotekom, ponieważ biblioteki udostępniają publikacje i gry osobom trzecim. Takie działanie łamie regulamin Sklepu (art. 12. Licencje). Dlatego odmawiamy sprzedaży produktów bibliotekom.

 

Art. 16. Instytucje prowadzące biblioteki

 1. Instytucja prowadząca bibliotekę (np. uczelnia wyższa), aby zakupić produkty w Sklepie Trenera, musi złożyć oświadczenie, że nie umieści zakupionych produktów w prowadzonej bibliotece.
 2. Instytucjom prowadzącym biblioteki, które nie złożą w/w oświadczenia, odmawiamy sprzedaży naszych produktów.